LINGO Centrum Nauczania Języków Obcych & Biuro Tłumaczeń w Poznaniu

Praca

Home

  • Informacja dla osób chcących ubiegać się o pracę na stanowisku lektora języka obcego 

Osoby, które chciałyby ubiegać się o posadę lektora języków obcych w naszym centrum, prosimy o nadsyłanie następujących dokumentów:

1. Aktualnego życiorysu,

2. Listu motywacyjnego,

3. Dwóch listów polecających (referencji).

Dokumenty w języku polskim należy przesyłać na adres: asystent@lingo-poznan.pl. 

W tytule wiadomości należy wpisać: LINGO CNJO, Lektor języka [tu należy podać właściwą opcję].

Uprzejmie informujemy, że niekompletne zestawy dokumentów aplikacyjnych nie będą rozpatrywane. 
  • Informacja dla tłumaczy

Uprzejmie informujemy, że biuro tłumaczeń aktualnie nie prowadzi poszukiwań specjalistów z dziedziny tłumaczeń. 

  • Informacja dla osób rozważających odbycie praktyk w naszej firmie

Informujemy, iż niestety nie ma możliwości odbycia praktyk w naszej firmie, w żadnym z działów. Pracujemy jednak nad tym, aby w przyszłości ta sytuacja mogła ulec zmianie.